Στο πλαίσιο του ομίλου Δημοσιογραφίας μαθητές που έχουν εκλεγεί στο 15μελές μαθητικό συμβούλιο απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με τους λόγους που τους ώθησαν να θέσουν υποψηφιότητα, τις πρωτοβουλίες που σκέφτονται να αναλάβουν και γενικότερα τις σκέψεις τους για ΄την αξία του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων: